تنظیم نور مه‌شکن پژو پارس شیشه شفاف

تنظیم نور مه‌شکن پژو پارس شیشه شفاف

یکی از چراغ‌های به کار برده شده در خودرو، چراغ‌های مه‌شکن جلو و عقب می‌باشد. در استانداردهای جدید خودروسازی، قرار دادن این نوع چراغ در خودرو الزامی می‌باشد. این نوع چراغ‌ها نور خیره کننده و cut off تندی دارند و […]